ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
794
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:23 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
385 48.5%
สังคมศาสตร์
206 25.9%
การศึกษา
119 15%
ภาษาศาสตร์
43 5.4%
อื่นๆ
36 4.5%