ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
673
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 03:41 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
319 47.4%
สังคมศาสตร์
169 25.1%
การศึกษา
110 16.3%
ภาษาศาสตร์
38 5.6%
อื่นๆ
32 4.8%