ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
943
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 04:15 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
464 49.2%
สังคมศาสตร์
239 25.3%
การศึกษา
140 14.8%
ภาษาศาสตร์
50 5.3%
อื่นๆ
45 4.8%