ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
559
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017 เวลา 09:57 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
267 47.8%
สังคมศาสตร์
133 23.8%
การศึกษา
94 16.8%
อื่นๆ
31 5.5%
ภาษาศาสตร์
29 5.2%