ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
666
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 22:56 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314 47.1%
สังคมศาสตร์
167 25.1%
การศึกษา
110 16.5%
ภาษาศาสตร์
38 5.7%
อื่นๆ
32 4.8%