ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
855
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2021 เวลา 04:10 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
420 49.1%
สังคมศาสตร์
224 26.2%
การศึกษา
125 14.6%
ภาษาศาสตร์
44 5.1%
อื่นๆ
37 4.3%