ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
685
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:34 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
323 47.2%
สังคมศาสตร์
175 25.5%
การศึกษา
111 16.2%
ภาษาศาสตร์
38 5.5%
อื่นๆ
33 4.8%