ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
727
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2019 เวลา 00:57 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349 48%
สังคมศาสตร์
184 25.3%
การศึกษา
115 15.8%
ภาษาศาสตร์
40 5.5%
อื่นๆ
34 4.7%