ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
567
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:34 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
268 47.3%
สังคมศาสตร์
138 24.3%
การศึกษา
95 16.8%
อื่นๆ
31 5.5%
ภาษาศาสตร์
30 5.3%