ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
818
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021 เวลา 03:56 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 48.9%
สังคมศาสตร์
213 26%
การศึกษา
120 14.7%
ภาษาศาสตร์
43 5.3%
อื่นๆ
37 4.5%