ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
765
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020 เวลา 03:51 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
370 48.4%
สังคมศาสตร์
195 25.5%
การศึกษา
118 15.4%
ภาษาศาสตร์
41 5.4%
อื่นๆ
36 4.7%