ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
600
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:09 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
281 46.8%
สังคมศาสตร์
149 24.8%
การศึกษา
101 16.8%
ภาษาศาสตร์
32 5.3%
อื่นๆ
32 5.3%