ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
646
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 เวลา 11:14 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304 47.1%
สังคมศาสตร์
159 24.6%
การศึกษา
108 16.7%
ภาษาศาสตร์
38 5.9%
อื่นๆ
32 5%