ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
935
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2022 เวลา 04:47 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
458 49%
สังคมศาสตร์
239 25.6%
การศึกษา
138 14.8%
ภาษาศาสตร์
50 5.3%
อื่นๆ
45 4.8%