ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
912
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2022 เวลา 06:48 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
444 48.7%
สังคมศาสตร์
235 25.8%
การศึกษา
136 14.9%
ภาษาศาสตร์
50 5.5%
อื่นๆ
42 4.6%