ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
964
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2023 เวลา 08:57 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
474 49.2%
สังคมศาสตร์
246 25.5%
การศึกษา
140 14.5%
ภาษาศาสตร์
51 5.3%
อื่นๆ
48 5%