ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
718
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2019 เวลา 05:50 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
341 47.5%
สังคมศาสตร์
183 25.5%
การศึกษา
115 16%
ภาษาศาสตร์
40 5.6%
อื่นๆ
34 4.7%