ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
659
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 เวลา 04:19 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311 47.2%
สังคมศาสตร์
164 24.9%
การศึกษา
109 16.5%
ภาษาศาสตร์
38 5.8%
อื่นๆ
32 4.9%