ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
723
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2019 เวลา 22:31 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
346 47.9%
สังคมศาสตร์
183 25.3%
การศึกษา
115 15.9%
ภาษาศาสตร์
40 5.5%
อื่นๆ
34 4.7%