ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
628
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:31 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
296 47.1%
สังคมศาสตร์
154 24.5%
การศึกษา
107 17%
ภาษาศาสตร์
34 5.4%
อื่นๆ
32 5.1%