ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
702
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2019 เวลา 02:09 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333 47.4%
สังคมศาสตร์
178 25.4%
การศึกษา
114 16.2%
ภาษาศาสตร์
38 5.4%
อื่นๆ
34 4.8%