ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
803
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2020 เวลา 14:44 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
390 48.6%
สังคมศาสตร์
209 26%
การศึกษา
119 14.8%
ภาษาศาสตร์
43 5.4%
อื่นๆ
37 4.6%