ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
879
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 เวลา 06:56 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
429 48.8%
สังคมศาสตร์
229 26.1%
การศึกษา
132 15%
ภาษาศาสตร์
46 5.2%
อื่นๆ
38 4.3%