ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
620
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 08:38 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
291 46.9%
สังคมศาสตร์
154 24.8%
การศึกษา
104 16.8%
ภาษาศาสตร์
34 5.5%
อื่นๆ
32 5.2%