ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
696
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 05:57 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
330 47.4%
สังคมศาสตร์
177 25.4%
การศึกษา
113 16.2%
ภาษาศาสตร์
38 5.5%
อื่นๆ
33 4.7%