ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
679
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 เวลา 13:49 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322 47.4%
สังคมศาสตร์
171 25.2%
การศึกษา
111 16.3%
ภาษาศาสตร์
38 5.6%
อื่นๆ
32 4.7%