ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
716
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 06:26 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
339 47.3%
สังคมศาสตร์
183 25.6%
การศึกษา
115 16.1%
ภาษาศาสตร์
40 5.6%
อื่นๆ
34 4.7%