ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

จำนวนผู้ลงคะแนน
972
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 02:50 น.

ท่านสนใจบทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาใด

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
480 49.4%
สังคมศาสตร์
247 25.4%
การศึกษา
140 14.4%
ภาษาศาสตร์
51 5.2%
อื่นๆ
49 5%