Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กองบรรณาธิการวารสาร ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและอวยพรปีใหม่   ณ  อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ประมวลภาพ