สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความ กรณีศึกษา การคัดลอกผลงานของผู้อื่น

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความ กรณีศึกษา การคัดลอกผลงานของผู้อื่น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

*ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

Required *

กรุณาใส่ชื่อ

กรุณาใส่นามสกุล

กรุณาใส่สังกัด

กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

กรุณาใส่ E-mail