Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ถึง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

รายละเอียด
โดยรายละเอียดของขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการประกอบด้วย
ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ

 

ประเภทของบทความ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
บทความพิเศษ
ปกิณกะ

 

การส่งบทความ
- คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ
- ส่งบทความเป็นไฟล์ word มาที่กองบรรณาธิการวาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส หรือทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*หมายเหตุ

ทางกองบรรณาธิการวารสารมีข้อกำหนดในการรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือ ผู้เขียนต้องเสียค่าสมัครลงตีพิมพ์บทความ และสมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ราย 1 ปี สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด